“วัดนอก” อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

10 พ.ค. 64