สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
โโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-04-01
แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563    กลุ่มงานการเงินฯ 2020-04-01
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ประจำปี พ.ศ. 2563  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-03-31
แจ้งการโอนเงินวันที่ 30 มีนาคม 2563 เงินก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  กลุ่มงานการเงินฯ 2020-03-31
รายงานการประชุม ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 3-63  กลุ่มงานมาตรฐานฯ 2020-03-31
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ    ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2020-04-01
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อ Thermoscan กล่องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 10 เครื่อง    ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2020-04-01
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณทางหลวง-เคบิ้น) บ้านหนองกะโตวา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   อบต.ปากช่อง อ.ปากช่อง 2020-03-31
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๙ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  อบต.ปากช่อง อ.ปากช่อง 2020-03-31
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณหนองมะค่าเชื่อมคลองตาลอง) บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๕ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร  อบต.ปากช่อง อ.ปากช่อง 2020-03-31
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -