สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
เรื่อง ขอยืนยันว่าข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวัน นั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-06-27
แจ้งการโอนเงินวันที่ 20 มิถุนายน 2562    กลุ่มงานการเงินฯ 2019-06-27
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-06-26
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021)   กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-06-26
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-06-26
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 2019-06-27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 2019-06-27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 2019-06-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย 2019-06-27
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านครบุรี หมู่ที่ 6 (ซอยศาลาประชาคม) ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี 2019-06-27
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -