สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 23 กันยายน 2563    กลุ่มงานมาตรฐานฯ 2020-09-17
แจ้งการโอนเงินวันที่ 15 กันยายน 2563 1.เงินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน    กลุ่มงานการเงินฯ 2020-09-17
แจ้งการโอนเงินวันที่ 14 กันยายน 2563 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน  กลุ่มงานการเงินฯ 2020-09-17
แจ้งการโอนเงินวันที่ 9 กันยายน 2563 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน  กลุ่มงานการเงินฯ 2020-09-17
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-09-17
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วงสามแยกด่านเกวียน    อบต.โตนด อ.โนนสูง 2020-09-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ทต.พิมาย อ.พิมาย 2020-09-18
ขอเลื่อนประกาศพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อรถนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.ชีวาน อ.พิมาย 2020-09-18
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปาถนนอัษฎางค์ด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2020-09-18
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ จากไร่นายประยูร-ไร่นายแหวง หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกระบือ   อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 2020-09-18
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -