หัวหน้าส่วนราชการ

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย

โทร.081-9678093

นางสาวรัตนา คมจักรกฤษ

นางสาวรัตนา คมจักรกฤษ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร.086-2574987

นางนิดา สุธีรโรจน์

นางนิดา สุธีรโรจน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.090-2639591

นายชาติชาย ทนกระโทก

นายชาติชาย ทนกระโทก

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.081-966-3550

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.081-9678093

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.081-9678093

นายป้องกัน คำเรืองศรี

นายป้องกัน คำเรืองศรี

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

โทร. 097-3149092

sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto Sekolahtoto Sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto situs togel Sekolahtoto SEKOLAHTOTO Sekolahtoto situs togel terpercaya situs togel terbesar bo togel terpercaya 10 situs togel terpercaya bo togel 10 situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya Sekolahtoto