ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

13 ธ.ค. 66

ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่3