กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : ความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคอัลไซเมอร์

โพสโดย : fair

E-mail : fair30092541@gmail.com

IP : 185.213.82.13

กระทู้ : ความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคอัลไซเมอร์

โพสเมื่อ : 11 มกราคม 2566 เวลา : 15:50:30

ดังนั้น ทีมงานของอ็อกซ์ฟอร์ดจึงเริ่มศึกษาว่าการเสริมวิตามินบีที่มีสารโฮโมซิสเทอีนต่ำสามารถชะลออัตราการหดตัวของสมองหรือการฝ่อที่สูงขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยหรืออัลไซเมอร์หรือไม่ การศึกษาติดตามอาสาสมัคร 168 คนที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจำเล็กน้อย โดยครึ่งหนึ่งรับประทานวิตามินบีชนิดเม็ดในปริมาณสูงเป็นเวลาสองปี และอีกครึ่งหนึ่งรับประทานยาหลอก นักวิจัยประเมินความก้าวหน้าของโรคในกลุ่มนี้โดยใช้การสแกน MRI เพื่อวัดอัตราการฝ่อของสมองในช่วงระยะเวลาสองปี การค้นพบ นี้ตีพิมพ์ในวารสาร ทีมวิจัยพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วสมองของผู้ที่รับประทานกรดโฟลิก วิตามินบี 6และบี12หดตัวในอัตรา 0.76% ต่อปี ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีอัตราการหดตัวของสมองเฉลี่ย 1.08% ผู้ที่มีระดับโฮโมซีสเตอีนสูงสุดจะได้รับประโยชน์สูงสุด โดยแสดงอัตราการฝ่อในการรักษาที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้รับยาหลอก นอกจากอัตราการหดตัวของสมองแล้ว ทีมงานยังตรวจสอบคะแนนการทดสอบความรู้ความเข้าใจอีกด้วย ซึ่งเผยให้เห็นว่าผู้ที่มีอัตราการหดตัวช้าที่สุดจะมีคะแนนมากกว่า

ยกเลิก