กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : ความเหนื่อยล้าอย่างสุดขีดและต่อเนื่อง

โพสโดย : KOM

E-mail : asKFJH@hotmail.com

IP : 193.19.204.219

กระทู้ : ความเหนื่อยล้าอย่างสุดขีดและต่อเนื่อง

โพสเมื่อ : 15 ธันวาคม 2565 เวลา : 15:05:36

ความอ่อนแอหรือความอ่อนล้าซึ่งอาจเป็นทางจิตใจ ทางร่างกาย หรือทั้งสองอย่าง” ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดที่ว่า ความเหนื่อย ล้าอาจมีหลายมิติ ดังนั้น มิติความเหนื่อยล้าที่เผยแพร่ ได้แก่ ความเหนื่อยล้าทางร่างกาย ความเหนื่อยล้าทางจิตใจ ความเหนื่อยล้าทางความคิด ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ และความเหนื่อยล้าด้านแรงจูงใจ จะได้รับการประเมินในการทบทวนวรรณกรรมที่มีขอบเขตนี้

ยกเลิก