กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : ภายในเซลล์ DNA จะถูกจัดระเบียบเป็นคอมเพล็กซ์โปรตีน

โพสโดย : มะม่วงหาว

E-mail :

IP : 87.249.135.149

กระทู้ : ภายในเซลล์ DNA จะถูกจัดระเบียบเป็นคอมเพล็กซ์โปรตีน

โพสเมื่อ : 14 ธันวาคม 2565 เวลา : 16:12:52

DNA ที่หนาแน่นซึ่งเรียกว่าโครโมโซม ในยูคาริโอตโครโมโซมจะอยู่ในนิวเคลียสแม้ว่า  ดีเอ็นเอ  จะพบในไมโทคอน เดรีย และคลอโรพลาสต์เช่นกัน ในโปรคาริโอตซึ่งไม่มีนิวเคลียสจับกับเยื่อหุ้ม จะพบ DNA เป็นโครโมโซม ทรงกลมเดี่ยว ใน ไซโตพลา สซึม โปรคาริโอตบางชนิด เช่นแบคทีเรียและยูคาริโอตบางตัวมี DNA นอกโครโมโซมที่เรียกว่าพลาสมิดซึ่งเป็น สาร พันธุกรรมที่จำลองตัวเองได้เอง พลาสมิดถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในเทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอเพื่อศึกษาการแสดงออกของยีน

ยกเลิก