กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : ไมโครไบโอมปกติเกิดจากแบคทีเรีย

โพสโดย : ผึ้ง

E-mail : thanawuto@hotmail.com

IP : 185.153.179.68

กระทู้ : ไมโครไบโอมปกติเกิดจากแบคทีเรีย

โพสเมื่อ : 14 ธันวาคม 2565 เวลา : 14:40:39

เชื้อรา ไวรัส อาร์เคีย และโปรโตซัว อย่างไรก็ตาม รายงานเกี่ยวกับไมโครไบโอมปกติจำกัดเฉพาะแบคทีเรียเท่านั้น และมีรายงานน้อยมากเกี่ยวกับไมโครไบโอมจากเชื้อราช่องปาก ปริทันต์ เป็นหนึ่งในไมโครไบโอมที่ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน โดยมีทั้งหมด 392 แท็กซ่าที่มีจีโนมอ้างอิงอย่างน้อยหนึ่งจีโนม และจีโนมทั้งหมดในช่องปากใกล้ถึง 1,500 จีโนม

ยกเลิก