ประกาศยกเลิกการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ติดสัญญาณไซเรน/วับวาบฯ

20 ก.ย. 59